Kontakt

Skolens ledelse

Distriktsskoleleder
Kirsten Weiland
Tlf.nr.: 2497 3008

Administrativ leder
Pernille Skjoldager Helligkilde
Tlf.nr.: 2974 9112

BFO leder
Helle Nellemose
Tlf.nr.: 6075 7437

 

Afdeling Grantoften:

Pædagogisk leder for indskolingen
Manja Iversen
Tlf.: 2425 9944

Pædagogisk leder for mellemtrinnet
Line Moberg Sørensen
Tlf.: 2024 0822

Pædagogisk leder for udskolingen
Ditte Maria Aagaard Hemmingsen
Tlf.: 4220 5450

Pædagogisk leder for gruppeordningen
Line Kølby
Tlf.: 2024 0814

 

Afdeling Rugvænget:

Pædagogisk leder for indskolingen
Simon Lundgren
Tlf.:  2069 1254

Pædagogisk leder for mellemtrinnet
Lea Tøttrup Christiansen
Tlf.: 5050 8973

Pædagogisk leder for udskolingen 
Helle Scherffenberg-Møller
Tlf. 4046 1884

Pædagogisk leder for tale/høreklasser 
Kirsten Møller Ørberg
Tlf.: 5160 2318

Skolens kontor

Skolesekretær
Jette Adamsen
Mail: jet@balk.dk

Skolesekretær
Bolette Due
Mail: bdu@balk.dk

Skolesekretær
Lillian Skov
Mail:  ls1@balk.dk 

Skolesekretær
Helle Nielsen
Mail: hwn@balk.dk

BFO - Fritidsordning

Afdeling Rugvænget
BFO TiKo
Tivænget 10C & Kornvænget 118
2750 Ballerup

Pædagogisk leder
Leila Roylund
Tlf.: 44771695
 

Afdeling Grantoften
BFO Fritter Fri 
Platanbuen 1
 2750 Ballerup

Pædagogisk leder:
Liselotte Jensen 
Tlf.: 4477 3390
 
BFO Grantoften (8’eren)
Platanbuen 8
2750 Ballerup

Pædagogisk leder
Kenth Strand
Tlf.: 4477 1707

BFO'ens åbningstider
Skoledage:
Mandag - fredag: Kl. 06:30 - 08:00 samt kl. 13:30 - 16:45.
Fredag lukker BFO'en kl. 16:30.

Skolefridage samt ferier:
Mandag - fredag: Kl. 06:30 - 16:45.
Fredag lukker BFO'en kl. 16:30.

Lukkedage i BFO

Samarbejdspartnere

Ergoterapeut for gruppeordningen
Lisbeth Hjorth Brandt
Tlf.: 2535 2883
Mail:  lh5@balk.dk

Logopæd
Elna Birgitte Snejstrup
Tlf.: 2522 8051
Mail: ebs@balk.dk

Logopæd
Hanne Rasmussen
Tlf.: 2025 9891
Mail: Har2@balk.dk

Logopæd
Malene Ebbesen
Tlf.: 7230 9572
Mail: maeb@balk.dk

Logopæd
Rikke Juul Flindt
Tlf.: 2144 8708
Mail: rikf@balk.dk

Logopæd, Gruppeordningen
Nynne Egsgaard-Pedersen
Tlf.: 4477 1875
Mail: nep@balk.dk

Motorikkonsulent
Steen Storgaard
Tlf.: 2163 4984
Mail: ssr@balk.dk

Psykolog
Morouj Al-Zohairy
Tlf.:  2142 5110
Mail: moal@balk.dk

Psykolog, Gruppeordningen
Karen Riber Geisle
Tlf.: 4038 6485
Mail: kgei@balk.dk

Socialrådgiver, Grantoften
Sabina Piil Rasmussen
Tlf.: 4175 1216
Mail: spr@balk.dk

Sundhedsplejerske, Afdeling Grantoften
Charlotte Palmkvist Engell-Kofoed
Tlf.: 4011 1829
Mail: chae@balk.dk

Tandlæge
 Afd. Grantoften, indgang C2, 1. sal
Tlf.: 4477 3890 & 4477 3878

Ungerådgiver
Jesper Gram-Simonsen
Tlf.: 2069 1256
Mail: jsi@balk.dk
Web: Ungerådgivningen i Ballerup Kommune

UU vejleder specialklasser
Birgit Bryld Nielsen
Tlf.: 5135 8640
Mail:bin2@balk.dk

Kontakt

Baltorpskolen
Platanbuen 1
2750 Ballerup
Tlf.: 4477 3350
Mail: baltorpskolen@balk.dk

Link til Aula

Kontorets åbningstider
Mandag - torsdag: Kl. 07:45-15:00
Fredag: Kl. 07:45- 14:00

Afdeling Rugvænget
Rugvænget 10
2750 Ballerup

Afdeling Grantoften
Platanbuen 1
2750 Ballerup