Referater fra Skolebestyrelsens møder

Medlemmer af skolebestyrelsen

Formand for skolebestyrelsen
Julijana Nechevska

3 Elevrepræsentant

Forældrerepræsentant

Kamilla Annie Justenborg

Forældrerepræsentant

Gitte Håhr Dam

Forældrerepræsentant
Christian Kjærsgaard Johansen
 

Forældrerepræsentant
Jesper Werge

Forældrerepræsentant

Karina Trane Kjeldsen

Forældrerepræsentant

Wegen Shiferaw Ahmed

Forældrerepræsentant
Mikkel Ketil
 

Forældrerepræsentant
Andre Amingsø
 

Forældrerepræsentant
Thomas Karlsen
 

Kommunalbestyrelsesmedlem
Maria Lundahl Assov
Mobil: 4072 7766
Mail: mlu@balk.dk

Ledelsesrepræsentant
Kirsten Weiland
Tlf: 2497 3008
Mail: kirw@balk.dk

Ledelsesrepræsentant
Simon Lundgren
Tlf.: 2069 1254
Mail: slu@balk.dk

Medarbejderrepræsentant
Helle Christina Nellemose

Medarbejderrepræsentant
vacant

Medarbejderrepræsentant
Line Stendorf Madsen

Medarbejderrepræsentant
Pia Camilla Salling

Principper

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for Baltorpskolen.

Du finder dem her: Principper for Baltorpskolen.

Referater

Høringssvar

Til Børne- og Skoleudvalget
Fra Skolebestyrelsen på Baltorpskolen
Ballerup d. 9. oktober 2020

Resume: 
Vi har på Baltorpskolen modtaget Børne- og Skoleudvalgets indstilling til lukning af Tale og Høretilbuddet.
Baltorpskolen har et højt specialiseret tilbud, hvor Høretilbuddet har fungeret på skolen igennem 40 år. Taletilbuddet har været i funktion på skolen siden 2011. Begge tilbud er for elever fra Ballerup og omkringliggende kommuner. Det har givet børn og forældre et relevant tilbud, som ikke finder sin lige i Region Hovedstaden.

Skolebestyrelsens bemærkninger:
Vi kan med indstillingen læse at antallet af elever i begge grupper er faldende, samt at elever fra omkringliggende kommuner dermed fylder mere. Vi forstår samtidig det økonomiske incitament til at sparre penge, men ser det som et meget kortsigtet perspektiv. Det skal ses i forhold til det som sættes i stedet.

  • I region Hovedstaden med sine 29 kommuner og 1.846.023 borgere findes der kun Baltorpskolens tilbud til elever med Tale-Hørevanskeligheder. Det skal ses i lyset af, at Skolen på Kastelvej i Københavns Kommune arbejder ud fra en enstrenget tegnsprogsmetodik. Hvis tilbuddet lukker, er det kun Ringsted Kommune som har en lignende tilbud. Det vil betyde, at ud af Sjællands 46 kommuner og cirka 2.7 millioner borgere vil der kun være ét højt specialiseret tilbud til elever med Tale-høre vanskeligheder!  (Kilde - https://da.wikipedia.org/wiki/Kommuner_i_Danmark)
  • Ballerup vil oprette en kompetence enhed til at understøtte elever fra begge tilbud på deres almene folkeskoler. Her vil vi gerne refererer til Handicaprådet høringssvar, som mener at - citat ”Handicaprådet vurderer, at den særlige kompetenceenhed med halvtids logopæd og en halvtidslærer med særlig viden om elever med talevanskeligheder vil give mindre kvalitet og mindre kompetencer.”
  • I mødet med forældre til elever med Tale-Hørevanskeligheder, er det blevet tydeligt for skolebestyrelsen, at den opsøgende tidligere indsats enten ikke er sket eller mislykkes. Det gælder både i Ballerup Kommune og i flertallets af kommunerne i Region Hovedstaden. Det understreger et udbredt behov for, at elever i deres skoletid modtager et højt specialiseret tilbud. Det er samtidig tydeligt at kendskabet til tilbuddet på Baltorpskolen, ikke er udbredt i kommunerne i Region Hovedstaden. Et flertal af forældrene i taletilbuddet har IKKE oplevet at modtage den nødvendige oplysning til tilbuddets eksistens. Bare det at finde viden om tilbuddet har været svært. 
  • At vælge at nedlægge et tilbud som Tale-Høretilbuddet har en kortsigtet økonomisk gevinst. Et barn i Tale-Høretilbuddet vil igennem sig fulde levealder ofte skulle kompenseres med anden offentlig støtte eller ydelser, for eksempel manglende skolegang på grund af fravær, angst, forældrenes tabte indtægter i forhold til at skulle varetaget deres barns tarv.

Skolebestyrelsens anbefalinger:

Tilbuddet løser en vigtig samfundsmæssig opgave i Danmarks største region. I en forventning om, at elever med tale-høre vanskeligheder skal have relevant tilbud, ser vi forsættelsen at Tale-Hørertilbud, som et fælles kommunalt ansvar i Region Hovedstaden. Ballerup Kommune er kendt fór og stiller et tilbud til rådighed, som er dybt specialiseret og essentielt for at lykkes med at skabe børn og unge, der får en god livskvalitet og opnår mestringsstrategier.

Begge tilbud har især øje for helheden omkring det enkelte barn, og arbejder på tværs af faggrupper. En tydeligt kendetegn for denne succes er, forældrenes oplevelser af at deres børn vokser og trives i tilbuddet.

Vi ser tilbuddets faldende elevtal, som udtryk for en klart manglende profilering i andre kommuner, hvor den nødvendige viden om at tilbuddet ikke er tilstede. Vi anbefaler at skærpe profileringen igennem det tværkommunale samarbejde i regionen. Vi kan som skolebestyrelse, være medarrangør af informationskampagner i både organisationen Skole og Forældre, samt specialskolernes afdeling af Skole og Forældre.

Vi tror på at Ballerup Kommune med sin brede vifte af specialiserede tilbud, forsætter som den foregangs kommune, den er kendt for at være på landsplan. Med Baltorpskolens nye profil in mente, vil elever fra Tale-Høretilbuddet få en naturlig og bedre adgang, til det kommunale erhvervsliv og den større verden udenfor Danmark.

På vegne af Skolebestyrelsen på Baltorpskolen

Thomas Berg Nielsen
Skolebestyrelsesformand

Årsberetning

Årsberetning for Baltorpskolen

Kære forældre på Baltorpskolen

Så slutter endnu et skoleår, men hvilket skoleår det har været. Vi skal tilbage til 2. verdenskrig, før vi har set elever være hjemme, i stedet for at være i skole.

I det seneste år og op til skoleåret 2020-21, har vi været i gang med få og vigtige initiativer.

  • Skolens meget flotte profil: ”Baltorpskolen – ind i verden. Sammen.”   Den har endnu ikke fået det liv, som den var planlagt, men det kommer vi i gang med. Det vil du komme til at høre og mærke mere til i løbet af næste skoleår.

 

  • Talehørerækken bliver på Baltorpskolen. Vi har været igennem en høring i kommunen, hvor forældre fra både Tale – og Hørerækken skrev ind og vi skrev ind som skolebestyrelse. Politikerne valgte at lytte til os og de gode argumenter. Det er vi meget taknemmelige for. For hvis det var blevet nedlagt, var en skole i Ringsted, det eneste tilbud på hele Sjælland.
  • Skolehjemsamarbejde og kontaktforældrene var emner, som skulle have fyldt med invitationer til jer, om at vi sammen fandt den bedste måde at samarbejde på. Det må vi se på i det nye skoleår. Skolens profil har første prioritet.
  • Covid-19 satte sig som den nye IT-chef og skiftede alt over til online undervisning for både store og små. Jeg er imponeret over elevernes tålmodighed i den periode. Jeg har fuld forståelse for, hvor hårdt det har været for både elever, forældre og personale. I har gjort en ekstrem stor indsats, for bare at få det til at lykkes. Skolen er meget opmærksomme på, at det at være i skole igen, bliver en god oplevelse. Tak til alle for jeres indsats!

 

  • Klubben på Rugvænget: Vi har fået nogle meget flotte nyistandsatte lokaler, som betyder at klubben på Rugvænget, bedre kan lave aktiviteter. Tak til Finn (leder af klubben) og alle hans medarbejdere, for de har knoklet i denne vanvittige periode, for at give alle et tilbud.
  • Testcenter på afdelings Rugvænget: Vi blev i en periode meget populære, da alle i Ballerup, som skulle have en kviktest, troppede op på Rugvænget. Det betød trafikkaos, mega lange køer og en masse biler. Alligevel overlevede I og hjalp især morgentrafikken, med at finde vej. Tak for det og godt…. Godt det er flyttet til Posthuset.

Baltorpskolen står i dag et godt sted:
Baltorpskolen, som i de sidste 2-3 år har været inde i en rivende udvikling. Jeg er især taknemmelig for samarbejdet omkring skolens profil, som er landet på den bedst mulige måde. Jeg oplever at forældre, personale og elever har støttet den proces. Fra politisk hold har man prioriteret midler og opbakning, som har været uvurderlig for os – Tak!

Baltorpskolen står i dag for mig, som en velkørt folkeskole med sin egen identitet og et stort følgeskab i både forældre, personale og ledelse. Ikke at vi ikke har problemer, men at problemerne mødes med en forventning om, at vi lykkes – i fællesskab.

Endelig vil jeg sige tak – Tak for denne gang. Jeg har valgt at stoppe som Skolebestyrelsesformand og i skolebestyrelsen. Jeg har været med i skolebestyrelsen siden 2016, senest i 2018 som formand, indtil nu. Det har været en kæmpe ære at være jeres fortaler, skolen er i mit hjerte og i mine tanker. For Baltorpskolen er et sted jeg er stolt over, at mine børn går skole.

Mange hilsner

Thomas Berg Nielsen